Omsorg hjemme

Bo hjemme. Lenge

Vi tilpasser din bolig, hage og din hverdag. Alt for at du kan bo hjemme lenge.

Vi er ditt eneste kontaktpunkt for praktisk hjelp i hverdagen. Har du behov for følgetjenester, veiledning, Bandagist tjenester, søknader, turer, turer til Spania, omsorgstjenester, Allergimat, selskapstilstelning-planlegging og servering, snekker, vaktmestertjenester, profesjonelt renhold, datahjelp, tilpasning av hjemmet, et bredt tilbud av hjelpemidler, varmepumpe, rørlegger, spyle og åpne tette rør, elektrikere, malere, økonomisk rådgivning, eller juridiske spørsmål. Da kan vi hjelpe deg.

Gjennom Omsorg hjemme har du kun ett kontaktpunkt på alle myke og harde tjenester. Her får du kun en å forholde deg til. Du får trygge og gode mennesker som gir deg råd og veiledning.  Dette vil gi deg trygghet i en hverdag hjemme, og det til de beste prisene i markedet.

Omsorg Hjemme AS har foretatt en markedsundersøkelse blant eldre, støttet av Innovasjon Norge. Det fremkommer et stort behov for et unikt konsept med et kontaktpunkt på alle tjenester. Dette skal gi de eldre muligheten til å bo hjemme så lenge man ønsker.

Omsorg Hjemme AS skal ikke konkurrere med hjemmesykepleien. Hjemmesykepleien fungerer bra slik den er i dag. Omsorg Hjemme AS skal fylle de andre tjenester som gjør at det er mulig for at eldre kan bo lengre i sine hjem. Det er store økonomiske gevinster for kommuner, og den det berører ved å ha muligheten til å bo lenge hjemme. 

Skal du bytte bolig, kan gir vi gi deg gode råd og veiledninger underveis og vi tilbyr også trygge og gode flyttetjenester gjennom Omsorg Hjemme.

Med slike tjenester vil eldre kunne få et trygt, godt og langt verdig liv.